ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Στην Πρεσβυωπία μειώνεται η ικανότητα του οφθαλμού να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα. Παρ’ ότι οι περισσότεροι τη θεωρούν πρόβλημα της Τρίτης Ηλικίας, η δυσκολία του ατόμου να εστιάσει ευκρινώς σε κοντινά αντικείμενα ξεκινά να εκδηλώνεται στην ηλικία των 40-45 ετών, όταν o φακός του ματιού αρχίζει να γίνεται πιο σκληρός με την ηλικία και δεν αλλάζει σχήμα τόσο εύκολα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει την όραση για κοντά. Στους άνδρες η εμφάνισή της καθυστερεί συνήθως κατά τρία χρόνια, ενώ η πάθηση συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι περίπου τα 55-60 έτη, οπότε και σταθεροποιείται.

Οι ασθενείς με πρεσβυωπία βλέπουν θολά τα κοντινά αντικείμενα (θαμπή όραση κατά την ανάγνωση, το γράψιμο, τη χρήση κινητού ή κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας που απαιτεί όραση 35-40 εκατοστών). Λόγω της εξασθενημένης εστίασης του ματιού χρειάζονται βοήθεια με γυαλιά ανάγνωσης ή διπλοεστιακά / πολυεστιακά γυαλιά.

Σε τι διαφέρει η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ από την ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ;

Συχνά συγχέεται η πρεσβυωπία με την υπερμετρωπία. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μπερδεύουν τα συμπτώματα της πρεσβυωπίας με εκείνα της υπερμετρωπίας και αποφεύγουν να απευθυνθούν σε οφθαλμίατρο. Και στις δύο καταστάσεις τα συμπτώματα είναι κοινά, αφού επηρεάζεται η κοντινή όραση. Όμως το πρόβλημα οφείλεται σε διαφορετικά αίτια. Η υπερμετρωπία προκύπτει ως συνέπεια κατασκευής του κερατοειδούς, ή του μεγέθους του ματιού, ενώ η πρεσβυωπία οφείλεται στην απώλεια ευκαμψίας του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού λόγω γήρανσης. Άτομα που πάσχουν από υπερμετρωπία ενδέχεται να εμφανίσουν πρεσβυωπία σε νεότερη ηλικία από το συνηθισμένο.

Πως αντιμετωπίζεται η Πρεσβυωπία;

Δεν υπάρχει μία και μόνη λύση για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Το σωστό είναι να εφαρμόζονται εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν (πέρα από τη χρήση γυαλιών) κάποιες από τις ακόλουθες τεχνικές.

LASER

  • Η πρεσβυωπία μπορεί τώρα να διορθωθεί αρκετά αποτελεσματικά με χειρουργική επέμβαση ματιών με λέιζερ (LASIK, LASIK-Xtra, PRK) εφαρμόζοντας την τεχνική του monovision. Η τεχνική στηρίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να λαμβάνει επιλεκτικά την καθαρότερη εικόνα που έρχεται από κάθε ένα μάτι, όταν προσηλώνουμε το βλέμμα μας μακριά και κοντά. Με τη μέθοδο αυτή, επιλέγουμε μέσω της κατάλληλης (υπο)διόρθωσης με laser, ο ένας οφθαλμός να αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει καλύτερα κοντά. Για τον άλλο οφθαλμό επιλέγουμε την πλήρη διόρθωση του διαθλαστικού του προβλήματος (εμμετρωπία) ώστε να βλέπει καλύτερα μακριά. Παρά τη διαφορά, ο χειρουργημένος έχει την οπτική αίσθηση ότι και τα δύο μάτια βλέπουν και μακριά και κοντά, λόγω του ότι ο εγκέφαλος διαλέγει αυτόματα από κάθε οφθαλμό την καθαρότερη εικόνα. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους που δεν έχουν τεμπέλικο το ένα μάτι (αμβλυωπία), και αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα για κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση, όταν συνυπάρχει εκτός της πρεσβυωπίας και άλλη διαθλαστική ανωμαλία όπως μυωπία ή υπερμετρωπία.

CLEAR LENS EXTRACTION

  • Η μέθοδος του monovision μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις διορθώσεως της πρεσβυωπίας μέσω της μεθόδου CLE ή RLE ή επεμβάσεως καταρράκτη με την ένθεση ενδοφθαλμίων φακών κατάλληλης διοπτρικής ισχύος.
  • Επίσης για την διόρθωση της πρεσβυωπίας με την μέθοδο CLE ή RLE ή με επέμβαση καταρράκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυεστιακοί ή τριπλοεστιακοί ενδοφακοί νεότερης γενιάς, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ενθέματα κερατοειδούς

  • Τελευταία, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με την εμφύτευση ενός λεπτού δακτυλίου στον κερατοειδή του ματιού, ο οποίος λειτουργεί όπως το διάφραγμα μίας φωτογραφικής μηχανής, καθώς προσαρμόζει αυτόματα το βάθος του οπτικού πεδίου. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά ακόμη δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής.