Διόρθωση Πρεσβυωπίας

Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα χειρουργικά η πρεσβυωπία

Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. ‘Όσον αφορά τις χειρουργικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, το σωστό είναι να εφαρμόζονται εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς. Οι χειρουργικές λύσεις της πρεσβυωπίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τεχνικές. Όλες αυτές οι επεμβάσεις είναι αναίμακτες, ανώδυνες, κατά κανόνα επιτυχείς και ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο ή επιπλοκές.

Η πρεσβυωπία μπορεί τώρα να διορθωθεί αρκετά αποτελεσματικά με λέιζερ επέμβαση  (LASIKLASIK-Xtra) εφαρμόζοντας την τεχνική του monovision ή δημιουργώντας με το laser, πολυεστιακό κερατοειδή (PresbyLasik). Η τεχνική στηρίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να λαμβάνει επιλεκτικά την καθαρότερη εικόνα που έρχεται από κάθε ένα μάτι, όταν προσηλώνουμε το βλέμμα μας μακριά και κοντά. Με τη μέθοδο αυτή, επιλέγουμε μέσω της κατάλληλης (υπο)διόρθωσης με laser, ο ένας οφθαλμός να αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει καλύτερα κοντά. Για τον άλλο οφθαλμό επιλέγουμε την πλήρη διόρθωση του διαθλαστικού του προβλήματος (εμμετρωπία) ώστε να βλέπει καλύτερα μακριά. Παρά τη διαφορά, ο χειρουργημένος έχει την οπτική αίσθηση ότι και τα δύο μάτια βλέπουν και μακριά και κοντά, λόγω του ότι ο εγκέφαλος διαλέγει αυτόματα από κάθε οφθαλμό την καθαρότερη εικόνα. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους που δεν έχουν τεμπέλικο το ένα μάτι (αμβλυωπία), και αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα για κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση, όταν συνυπάρχει εκτός της πρεσβυωπίας και άλλη διαθλαστική ανωμαλία όπως μυωπία ή υπερμετρωπία.

Το Μοnovision είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος χειρουργικής θεραπείας κατά την εφαρμογή ενδοφακών ή Laser.

Αρκετές φορές όμως, μετά την επέμβαση με laser, χρειάζεται λόγω της προόδου της πρεσβυωπίας (η οποία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο) να γίνει ένα συμπληρωματικό laser μέσα σε μία πενταετία.

• Μέσω της μεθόδου CLE ή RLE (αντικατάσταση του φακού του ματιού με κατάλληλους τεχνητούς ενδοφθάλμιους φακούς), διορθώνεται η πρεσβυωπία και οποιαδήποτε άλλη συνυπάρχουσα διαθλαστική ανωμαλία όπως είναι ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πολυεστιακοί ή τριπλοεστιακοί ενδοφακοί νεότερης γενιάς, όπως στην επέμβαση καταρράκτη, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στις καταστάσεις αυτές δεν υπάρχει καταρράκτης με την έννοια του θολού κρυσταλλοειδούς φακού, η τοποθέτηση όμως ενός νέας γενιάς premium ενδοφακού με τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές οδηγεί σε πολύ καλή όραση χωρίς τη χρήση διορθωτικών γυαλιών, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται οι ασθενείς αυτοί να ανησυχούν για μελλοντικούς καταρράκτες. Η διαδικασία των Premium ενδοφακών είναι μια εξαιρετική επιλογή.
• Εναλλακτικά, εφαρμόζεται η αρχή του Μοnovision με μονοεστιακούς ενδοφακούς ή ενδοφακούς EDOF.

Τελευταία, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με την εμφύτευση ενός λεπτού δακτυλίου στον κερατοειδή του ματιού, ο οποίος λειτουργεί όπως το διάφραγμα μίας φωτογραφικής μηχανής, καθώς προσαρμόζει αυτόματα το βάθος του οπτικού πεδίου. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά ακόμη δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής.

  • Η πραγματική, συνειδητοποιημένη ανάγκη του ατόμου για μια λύση των προβλημάτων όρασής του, πέρα από τα γυαλιά ή τους πολυεστιακούς φακούς επαφής.
  • Η ιεράρχηση από μέρους του θεράποντος γιατρού των πραγματικών αναγκών του κάθε ατόμου, όπως είναι η οδήγηση, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψιν την ηλικία και την διαθλαστική κατάστασή του κάθε ατόμου.

Η ηλικία είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Είναι εντελώς διαφορετικό να συζητάμε για έναν 40άρη υπερμέτρωπα και για έναν 70άρη πρεσβύωπα. Στον 40άρη θα προτιμήσουμε Lasik υπερμετρωπίας ή PresbyLasik, συνήθως με κάποιου βαθμού Monovision, ενώ για τον μεγαλύτερο θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερη η επέμβαση στο φακό με πολυεστιακό ενδοφακό.

Η ιδανική θεραπεία της πρεσβυωπίας θα πρέπει να αποδώσει καλή όραση στη μακρινή, μεσαία και κοντινή απόσταση, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ευαισθησία στις αντιθέσεις του φωτός, ούτε να προκαλεί δυσφωτοψία, θα πρέπει να είναι ακριβής και το αποτέλεσμά της να διαρκεί στον χρόνο.

Καμμιά από τις εφαρμοσμένες προς το παρόν θεραπείες για την πρεσβυωπία δεν πληροί στο 100% όλα τα παραπάνω κριτήρια, άρα ο κάθε ασθενής θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος και προετοιμασμένος να αποδεχθεί κάποιους συμβιβασμούς ως προς τις προσδοκίες του.

Οι πιο ευχαριστημένοι ασθενείς (ανεξαρτήτως της μεθόδου διόρθωσης της πρεσβυωπίας) είναι άτομα με υψηλή υπερμετρωπία και ηλικία άνω των 45 ετών, διότι αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζουν προβληματική όραση χωρίς γυαλιά, σε όλες τις αποστάσεις.

Όσοι έχουν μυωπία και πρεσβυωπία μέσου ή υψηλού βαθμού είναι επίσης καλοί δέκτες των επεμβάσεων αυτών, ενώ οι εμμέτρωπες και όσοι έχουν χαμηλή μυωπία συνήθως είναι περισσότερο απαιτητικοί από αυτό που μπορεί να τους προσφέρει σήμερα η επιστήμη.