Βραβεία - υποτροφίες

Βραβεία, Διακρίσεις και Υποτροφίες

2018

Βραβείο “Αικατερίνεια 2018”

Βράβευση από τον Δήμο Κατερίνης “για την προσφορά στην ιατρική επιστήμη και στον άνθρωπο”

“Αικατερίνεια 2018 – Άνθρωποι του τόπου μας για τον τόπο μας” 1.12.2018, Κατερίνη

2018

Βραβείο Καλύτερoυ Επιστημονικoύ video

Βραβείο Καλύτερoυ Επιστημονικoύ video με θέμα “Staged 3-Day: Valve-Tube Plug, DSAEK, Plug Removal in Pseudophakic Bullous Keratopathy, and Glaucoma”

American Society of Cataract & Refractive Surgeons (ASCRS) Washington DC, USA, 13-17 April 2018

2016

1ο Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης

20th European Society Cataract Refrcative Surgery (ESCRS) Winter Meeting.

2015

1o Βραβείο καινοτομίας SFEE Innovation Project 2.0

Μέλος της ερευνητικής ομάδας Χειρουργών Κερατοειδούς για το project

«Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών-Δημόκριτος-Γρηγ.Γεωργαρίου».

2014

1ο Βραβείο καλύτερου επιστημονικού video

1o Πανελλήνιο Βραβείο Καλύτερoυ Επιστημονικoύ video με θέμα “Retropupillary fixated iris-claw IOL in clinical practice, 10 years experience”

47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

2006

1ο Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στον κερατοειδή

1ο Πανελλήνιο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας με θέμα το σύνδρομο ξηρού οφθαλμού για την κλινικοεργαστηριακή μελέτη : Conjunctival surface changes in patients with Sjogren’s syndrome: a transmission electron study”

39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

2005

Έπαινος εργασίας

Τιμητική διάκριση για το poster «Τοξική κερατίτιδα από αλόγιστη χρήση τοπικών αναισθητικών – οι συνέπειες».

38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

2003

Τιμητική διάκριση εργασίας

Τιμητική διάκριση για το poster «η θέση των δακτυλίων στήριξης περιφακίου στο χειρουργείο του καταρράκτη».

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

2000

The Europe 500 : Leaders for the New Century

Ο καθ. Κων/νος Καραμπάτσας επιλέχθηκε και βρίσκεται στη λίστα Barons Who’s Who με τους 500 σημαντικότερους επιστήμονες της Ευρώπης

1999

Τιμητική διάκριση ξενόγλωσσης δημοσίευσης

Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Diamond JP, Easty DL : Combined interrupted and continuous versus single continuous adjustable suturing in penetrating keratoplasty: a prospective, randomized study of induced astigmatism during the first postoperative year.

Η εργασία επιλέχθηκε ανάμεσα στις καλύτερες παγκόσμια δημοσιεύσεις της Οφθαλμολογίας για το έτος 1999 και δημοσιεύτηκε με ευμενή σχολιασμό στο βιβλίο Year Book of Οphthalmology 1999; ed. Wilson RP, Mosby Inc, St Louis 1999, chapter 4; 109-111.

1992-1996

Υποτροφία

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ( ΙΚΥ ) (1992-1996) μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε ανοικτό διαγωνισμό. Η υποτροφία χορηγήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση στην χειρουργική του οφθαλμού σε Πανεπιστημιακή κλινική του εξωτερικού και την παράλληλη απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μετά τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης.