Επεμβάσεις στραβισμού

Χειρουργική διόρθωση στραβισμού

Ο στραβισμός είναι μία πάθηση που μπορεί να υπάρχει τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Είναι η κατάσταση στην οποία τα μάτια δεν είναι ευθυγραμμισμένα, δηλαδή όταν το ένα μάτι κοιτάζει ευθεία το άλλο στρέφεται προς τα μέσα, έξω, πάνω ή κάτω. Ο στραβισμός μπορεί να είναι συνεχής (να εμφανίζεται συνεχώς) ή διαλείπων (να είναι εμφανής μόνο κάποιες στιγμές).

Στην παιδική ηλικία ο στραβισμός συνήθως οφείλεται σε υψηλές διαθλαστικές ανωμαλίες (συνήθως υψηλή υπερμετρωπία) και εμφανίζεται πιο συχνά πριν την ηλικία των 21 μηνών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα ακόμη και στην ηλικία των 6 ετών.

Στους ενήλικες τα αίτια του στραβισμού είναι πιο σοβαρά. Αν δεν είναι συνέχεια ενός παιδικού στραβισμού που είτε δεν θεραπεύτηκε ποτέ είτε θεραπεύτηκε ατελώς, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, σε όγκους, σε τραυματισμούς της κεφαλής ή σε παθήσεις όπως η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Όταν ένας ενήλικας εμφανίσει στραβισμό βλέπει διπλά (αυτό που ονομάζουμε διπλωπία). Αυτό δεν συμβαίνει στα παιδιά μικρής ηλικίας γιατί ο παιδικός εγκέφαλος ακόμη αναπτύσσεται και έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την εικόνα από το μάτι που στραβίζει και να μη βλέπει διπλά.

Ο στραβισμός μπορεί να αντιμετωπισθεί

  • είτε με πρισματικά γυαλιά,
  • είτε πολύ πιο συχνά με κάποια χειρουργική επέμβαση παρόμοια με αυτές που κάνουμε στα παιδιά μεστραβισμό

Η αιτία του στραβισμού είναι η μη ικανοποιητική συνεργασία των εξοφθάλμιων μυών των ματιών, των μυών δηλαδή που κινούν τους δύο οφθαλμούς στις διάφορες θέσεις όπως περίπου δουλεύουν τα χαλινάρια στο κεφάλι ενός αλόγου. Στο χειρουργείο αλλάζουμε κατάλληλα την θέση των μυών πάνω στον βολβό του ματιού (στο ένα ή και στα δύο μάτια), με ρυθμιζόμενα ράμματα, ώστε τα δύο μάτια να ευθυγραμμιστούν.

Είναι μια ειδική τεχνική που χρησιμοποιείται στις επεμβάσεις στραβισμού για βέλτιστα αποτελέσματα. Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Δρ Κων/νος Καραμπάτσας έχει εκπαιδευτεί στη Βρετανία στο περίφημο Bristol Eye Hospital στη συγκεκριμένη τεχνική την οποία και εφαρμόζει στις επεμβάσεις στραβισμού εδώ και δύο δεκαετίες. Με την τεχνική αυτή ευθυγραμμίζονται πλήρως οι δύο οφθαλμοί, τα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό οι επανεπεμβάσεις.

Στα περισσότερα περιστατικά παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση στο στραβισμό με μία μόνο επέμβαση, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθούν ρυθμιζόμενα ράμματα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μετά από χρόνια συνήθως, ένα αρχικά καλό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει, ιδιαίτερα αν η όραση του ματιού που στραβίζει είναι πολύ χαμηλή. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει συμπληρωματική επανεπέμβαση που αποκαθιστά το πρόβλημα.

Όχι, εκτός από τους καθαρά αισθητικούς λόγους, η επέμβαση μπορεί να απαλλάξει τον ασθενή από μια ενοχλητική διπλωπία.

Υπάρχουν κάποιες εξαιρετικά μικρές πιθανότητες ενοχλητικής μετεγχειρητικής διπλωπίας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί προεγχειρητικά να ελεγχθεί. Σε κάθε περίπτωση, η διπλωπία ακόμη κι αν υπάρξει, υποχωρεί σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει τόσο με τοπική αναισθησία όσο και με γενική αναισθησία, πάντα υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγου. Συνήθως δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο.

Η εγχείρηση του στραβισμού μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία αφού βοηθά τον ασθενή να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Άνδρες και γυναίκες ασθενείς με στραβισμό προσέρχονται για χειρουργική διόρθωση του στραβισμού τους για αισθητικούς λόγους σε οποιαδήποτε ηλικία.