Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να ανατρέξετε εδώ και εδώ για τον ολοκληρωμένο κατάλογο των ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων του Δρ Καραμπάτσα.

Ακολουθεί μέρος των επιστημονικών δημοσιευμάτων του ιατρού μέχρι σήμερα.