Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να ανατρέξετε εδώ και εδώ για τον ολοκληρωμένο κατάλογο των ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων του Δρ Καραμπάτσα.

Ακολουθεί μέρος των επιστημονικών δημοσιευμάτων του ιατρού μέχρι σήμερα.

 1. Dosios TJ, Gorgogiannis D, Sakorafas G, Karabatsas K
  Persistent left superior vena cava : a problem in the transvenous pacing of the heart.
  PACE  ( Pacing Clin. Electrophysiol. ) 1991; 14(3): 389-90.
 2. Alexiou G, Karabatsas C, Sakorafas G
  Adrenal Myelolipoma : Two case reports with a review of the literature.
  Iatriki  1991; 59: 288-92. [in greek]
 3. Illingworth CD, Cook SD, Karabatsas CH, Easty DL
  Acanthamoeba keratitis : Risk factors and outcome.
  Br J Ophthalmol  1995; 79: 1078-1082.
 4. Illingworth C, Cook S, Karabatsas C, Easty D
  Acanthamoeba keratitis (author’s reply).
  Br J Ophthalmol 1996; 80: 773-774.
 5. Karabatsas CH, Pantelides E
  The surgical treatment of pterygium and the complementary use of beta irradiation in high risk cases.
  Ophthalmologia 1996; 8:49-55. [in greek]
 6. Karabatsas CH, Cook SD
  Topographic analysis in Pellucid Marginal Corneal Degeneration and Keratoglobus.
  Eye 1996; 10: 451-455.
 7. Karabatsas CH, Hoh HB, Easty DL
  Epithelial downgrowth following penetrating keratoplasty with a running adjustable suture.
  J Cataract  Refract  Surgery 1996; 22: 1242-1244
 8. Karabatsas CH, Easty DL
  Cyanoacrylate glue treatment for persistent aqueous leak following postkeratoplasty relaxing incisions with compression sutures.
  Doc Ophthalmologica 1996; 92: 93-96.
 9. Karabatsas CH, Hoh HB, Easty DL
  Treatment of suture track leak (author’s reply).
  J Cataract Refract Surgery 1997; 23: 461-462.
 10. Karabatsas CH, Cook SD
  Long-term follow-up of a single continuous adjustable suture in penetrating keratoplasty (letter to the editor).
  Eye 1997; 11: 140-141.
 11. Karabatsas CH, Waldock A, Potts MJ
  Cilioretinal artery occlusion following scleral reinforcement surgery.
  Acta Ophthalmol. Scand. 1997; 75: 316-318
 12.  Karabatsas CH, Hoh HB
  Is it cataract or misalignment that affects corneal topography measurements?
  J Cataract Refract Surgery 1997; 23: 694-695.
 13. Sullivan L J, McCurrach F, Lee S, Taylor H R, Rolando M, Marechal-Courtois C, Creuzot-Garcher C, Easty DL, Karabatsas C, Hoh B, Faschinger C, Laroche L :
  Efficacy and safety of 0.3% carbomer gel compared to placebo in patients with moderate-to- severe dry eye syndrome.
  Ophthalmology 1997; 104: 1402-1408.
 14. Karabatsas CH
  Migraine as a cause of painful third nerve palsy in children
  [The rules of third nerve palsy in children] (letter)

  Eye 1997; 11: 761-762.
 15. Karabatsas CH
  Corneal Transplantation III: Management of post-keratoplasty astigmatism
  Eye News 1998; 5(1): 6-11.
 16. Bourne R, Karabatsas CH, Hoh HB, Finlay RD
  Acute glaucoma associated with Cogan-Reese syndrome
  Ophthalmologia 1997; 9: 296-299. [in greek]
 17. Karabatsas CH, Marsh G, Cook AM, Cook SD
  Different therapeutic approaches and outcome in the treatment of pterygium.
  Eur. J. Ophthalmol. 1998; 8(3): 148-152.
 18. Karabatsas CH, Cook SD, Powell K, Sparrow JM
  Comparison of keratometry and videokeratography in corneas after penetrating keratoplasty
  J Refract Surgery 1998; 14(4): 420-426.
 19. Karabatsas CH, Cook SD, Papaefthymiou J, Turner P, Sparrow JM
  Clinical evaluation of keratometry and computerised videokeratography: Intraobserver and interobserver variability on normal and astigmatic corneas.
  Br J Ophthalmol 1998; 28(6): 637-642.
 20. Karabatsas CH, Papaefthymiou J
  Astigmatism following penetrating keratoplsty. Causes and pathophysiology
  Ophthalmologia 1998; 10(1): 102-108. [in greek]
 21. Karabatsas CH
  Methods of measurement and imaging of the corneal curvature
  Ophthalmologia 1998; 10(1): 21-28. [in greek]
 22. Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Diamond JP, Easty DL
  Combined interrupted and continuous versous single continuous adjustable suturing in penetrating keratoplasty: a prospective randomized study of induced astigmatism during the first postoperative year.
  Ophthalmology 1998; 105: 1991-1998.
 23. Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Diamond JP, Easty DL
  Surgical control of late post-keratoplasty astigmatism with or without the use of computerized videokeratography. A prospective randomized study.
  Ophthalmology 1998; 105: 1999-2006.
 24. Karabatsas CH, Cook SD, Sparrow JM
  A proposed classification for topographic patterns seen after penetrating keratoplasty.
  Brit J Ophthalmol 1999; 83: 403-409.
 25. Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Diamond JP, Easty DL
  Corneal transplant suture adjustment (reply letter to the editor).
  Ophthalmology 1999; 106: 1231-1232.
 26. Karabatsas CH
  New ideas in glaucoma.
  Eur J Ophthalmol 2002; suppl. November: 38-40.
 27. Karabatsas CH, Kotoula M
  Astigmatism after penetrating keratoplasty. ΙΙ. Management.
  Ophthalmologia 2002; 14(1): 18-24. [in greek]
 28. Karabatsas CH, Mpeis PG, Chatzoulis DZ.
  Suture related complications in penetrating keratoplasty
  Ophthalmologia 2002; 14(1): 25-29. [in greek]
 29. Koufakis D, Dimera V, Karabatsas CH, Rizos S, Sakkas L, Papadakos G
  Hydrochlorochine (Plaquenil) maculopathy. A propos of a case report and literature review.
  Annals of Ophthalmology 2003; 4: 429-437. [in greek]
 30. Karabatsas CH, Skoufaras A, Theodoridou MA, Koupidis G, Chatzoulis DZ
  Diurnal control of intraocular pressure in glaucoma patients with single morning or evening dose of Timolol gel.
  Int J Ophthalmol 2003; 3(1): 109.
 31. Konstas AGP, Mylopoulos N, Karabatsas CH, Kozobolis VP, Diafas S, Papapanos P, Georgiadis N, Stewart WC
  Diurnal intraocular pressure reduction with Latanoprost 0.005% compared to Timolol maleate 0.5% as monotherapy in subjects with exfoliation glaucoma
  Eye 2004 ; 18(9): 893-899.
 32. Kotoula MG, Tsironi EE, Karabatsas CH, Chatzoulis DZ
  Photodynamic therapy
  Retina 2004 ; 25(1): 102-103.
 33. Karabatsas CH, Koupidis G, Kotsimpou A, Mpeis P
  Laser pointers : How dangerous are they?
  Ophthalmologia 2004 ; 15(3): 462-465. [in greek]
 34. Karabatsas CH, Skoufaras A, Theodoridou A-M, Koupidis G, Chatzoulis DZ
  Diurnal intraocular pressure monitoring in glaucomatous eyes with a single morning
  or evening use of Timolol 0.1% gel
  Ophthalmologia 2004 ; 15(3): 377-381. [in greek]
 35. Karabatsas CH, Kotsimpou A, Skoufaras A, Chatzoulis DZ
  Intraocular Pressure measurements with Goldman Tonometry and with the
  Transpalpebral tonometry (TGD-1). Comparative results
  Ophthalmologia 2004 ; 15(3): 382-388. [in greek]
 36. Konstas AGP, Karabatsas CH, Kozobolis V, Topouzis F, Mylopoulos N.
  Current trends in glaucoma medical management
  Ophthalmologia 2004 ; 15(3): 328-349. [in greek]
 37. Karabatsas CH, Katsanos A.
  Corneal Endothelial Transplantation. Surgical advances in endothelial dysfunction.
  Ophthalmologia 2004 ; 16(4): 364-369. [in greek]
 38. Konstas AGP, Karabatsas CH, Lallos N, Georgiadis N, Kotsimpou A, Stewart JA, Stewart WC.
  24-hour intraocular pressures with brimonidine purite versus dorzolamide added to latanoprost in  primary open-angle glaucoma subjects.
  Ophthalmology 2005; 112: 603-608.
 39. Tsironi E, Eftaxias B, Karabatsas CH, Ioachim E, Kalogeropoulos C, Psilas K
  An unusually longstanding, strictly ocular, limited form of Wegener’s granulomatosis
  Acta Ophthalmologica Scand 2005; 83(1): 123-125.
 40.  Karabatsas CH, Papaefthymiou I, Aslanides IM, Chatzoulis DZ
  Comparison of keratometric and topographic cylinder and axis measurements on
  normal corneas with low astigmatism.
  Eur J Ophthalmol 2005; 15(1): 8-16.
 41. Zintzaras E, Chatzoulis DZ, Karabatsas CH, Stefanidis I.
  The relationship between C677T methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism and retinopathy in type 2 diabetes: a meta-analysis.
  J Hum Genet 2005; 50(6): 267-275.
 42. Kotoula MG, Koukoulis GN, Zintzaras E, Karabatsas CH, Chatzoulis DZ.
  Metabolic control of diabetes is associated with an improved response of diabetic retinopathy to panretinal photocoagulation.
  Diabetes Care  2005; 28(10): 2454-2457.
 43. Koufakis D, Dimera V, Karabatsas CH
  Chloroquine Maculopathy.
  Eye News Dec/Jan 2005; 11 (4): 29.
 44. Bufidis T, Konstas AGP, Karabatsas CH, Economides P, Georgiadis N.
  Contact lens fitting in the refractive surgery patient
  Comprehensive Ophthalmology Update  2005; 6(3): 133-141.
 45. Diestelhorst M, Larsson L-I, for the European-Canadian Latanoprost Fixed Combination Study Group*    (*Karabatsas K, member of the investigators team )
  A 12-week, randomized, double-masked, multicenter study of the fixed combination of Latanoprost and Timolol in the evening versus the individual components.
  Ophthalmology 2006; 113: 70-76.
 46. Konstas AGP, Koliakos G, Karabatsas CH, Liakos P, Sclötzer-Schrehardt U, Georgiadis N, Ritch R.
  Latanoprost therapy reduces the levels of TGF beta 1 and gelatinases in the aqueous humour of patients with exfoliative glaucoma.
  Exp Eye Res  2006; 82: 319-322.
 47. Koufakis DI, Karabatsas CH, Sakkas LI, Alvanou A, Manthos AK, Chatzoulis DZ.
  Conjunctival surface changes in patients with Sjögren’s syndrome: A transmission electron microscopy study
  Invest Ophth Vis Sci 2006; 47(2): 541-544.
 48. Liakopoulos V, Ioannidis I, Zengos N, Karabatsas CH, Karasavvidou F, Salmas M, Kanelaki E, Eleftheriadis T, Stefanidis I.
  Tubulointerstitial nephritis and uveitis (TINU) syndrome in a 52-year old female: A case report and review of the literature
  Renal Failure  2006; 28(4): 355-359.
 49. Koufakis DI, Karabatsas CH, Alvanou A, Sakkas LI, Manthos AK, Chatzoulis DZ.
  Demonstration of the human ocular surface glycocalyx by transmission electron microscopy
  European Journal of Anatomy 2006; 10(2): 71-74.
 50. Karabatsas CH, Katsanos Α.
  Autoimmune keratitides
  Annals of Ophthalmology 2006; 2: 201-207 [in greek].
 51. Koufakis D, Karabatsas CH, Hatzoulis D.
  Dry Eye Syndrome pathophysiology
  Annals of Ophthalmology 2006; 2: 195-200 [in greek].
 52. Koufakis DI, Karabatsas CH, Manthos ΑΚ.
  Tear film structure and physiology. Current concepts.
  Ophthalmologia 2006; 18(3): 211-219. [in greek].
 53. Rossetti L, Karabatsas CH, Topouzis F, Vetrugno M, Centofanti M, Boehm A, Viswanathan A, Vorweck C, Goldblum
  Comparison of the effects of Bimatoprost and a fixed combination of Latanoprost and Timolol in circardian intraocular pressure.
  Ophthalmology 2007; 114(12): 2244-2251.
 54. Koutsiaris AG, Tachmitzi SV, Batis N, Kotoula MG, Karabatsas CH, Tsironi E, Chatzoulis DZ.
  Volume flow and wall shear stress quantification in the human conjunctival capillaries and post-capillary venules in vivo.
  Biorheology 2007; 44(5-6): 375-386.
 55. Karabatsas CH
  Corneal Endothelial Keratoplasties. Current concepts.
  Ophthalmic Surgical Notes Oct-Dec. 2007; 2(1): 10-12. [in greek]
 56. Kotoula MG, Chatzoulis DZ, Karabatsas CH, Tsiloulis A, Tsironi EE.
  Resolution of macular edema in idiopathic juxtafoveal telangiectasis using PDT.
  Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2009 Jan-Feb; 40(1): 65-67.
 57. Miglior S, Grunden JW, Kwok K; Xalacom/Cosopt European Study Group (Karabatsas CH, co-investigator)
  Efficacy and safety of fixed combinations of latanoprost/timolol and dorzolamide/timolol in open-angle glaucoma or ocular hypertension.
  Eye (Lond). 2010 Jul; 24(7): 1234-1242.
 58. Karabatsas CH
  Corneal Endothelial Keratoplasties. Current concepts.
  Ophthalmic Surgical Notes (ISSN 1791-0072) Jan-Feb-Mar. 2014; 8(2): 19-21. [in greek].
 59. Zacharaki F, Hadjigeorgiou GM, Koliakos GG, Morrison MA, Tsezou A, Chatzoulis DZ, Almpanidou P, Topouridou K, Karabatsas CH, Pefkianaki  M, DeAngelis MM, Tsironi EE.
  Plasma homocysteine and genetic variants of homocysteine metabolism enzymes in patients from central Greece with primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma.
  Clin Ophthalmol. 2014 Sep 11;8:1819-25. doi: 10.2147/OPTH.S64904.
 60. Kanellopoulos AJ, Asimellis G, Karabatsas C.
  Comparison of prophylactic higher fluence corneal cross-linking to control, in myopic LASIK, one year result
  Clinical Ophthalmology  11/2014;8:2373-2381. doi: 10.2147/OPTH.S68372.
 61. Rossetti L, Sacchi M, Karabatsas CH, Topouzis F, Vetrugno M, Centofanti M, Boehm A, Vorwerk C, Goldblum D, Fogagnolo P
  Comparison of the effects of bimatoprost and a fixed combination of latanoprost and timolol on 24-hour blood and ocular perfusion pressures: the results of a randomized trial
  BMC Ophthalmology  01/2015;15(1):7. doi: 10.1186/1471-2415-15-7
 62. Karabatsas CH
  Studying Corneal Epithelium In Vivo: A New Tool in Clinical Practice.
  Adv Ophthalmol Vis Syst 2016; 4(2): 00098. DOI: 10.15406/aovs.2016.04.00098
 1. Karabatsas CH:
  Studies on evaluation, prevention and surgical treatment of post-keratoplasty astigmatism with the use of computer assisted videokeratography.
  MD Thesis, University of Bristol 1997; pages 287
  2 editions, OCLC: 53656024  & 60146777,  type:book, Language:English
  (http://worldcat.org/oclc/)
 2. Illingworth CD, Cook SD, Karabatsas CH, Easty DL
  Acanthamoeba keratitis: Risk factors and outcome.
  International Contact Lens Clinics (ICLC) 1996; 23: 79.
 3. Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Easty DL :
  Complications related to suture manipulation during the first year following penetrating keratoplasty.
  Proceedings of the XIth Congress of the  European Society of Ophthalmology (SOE) 1997; vol.2: 1029-1033
 4. Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Diamond JP, Easty DL
  Combined interrupted and continuous versus single continuous adjustable suturing in penetrating keratoplasty: a prospective, randomized study of induced astigmatism during the first postoperative year.
  Year Book of Οphthalmology 1999; ed. Wilson RP, Mosby Inc, St Louis 1999, chapter 4; 109-111.
 5. Kozobolis V, Konstas AGP, Mpouzas E, Maskaleris G, Mylopoulos N, Papandroudis A,
  Karabatsas CH, Mpeis PG, Chatzoulis DZ.
  Medical Treatment of Glaucoma
  Proceedings of the 36th Panhellenic Ophthalmological Congress 2003; 103-118. [in greek]
 6. Ekonomopoulou M, Liakos P, Papapanos P, Karabatsas CH, Konstas AGP, Koliakos G.
  TGF-β1 and gelatinases in exfoliation syndrome.
  Proceedings of the 55th Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology 2003; vol.50: 158-162.
 7. Karabatsas CH :
  Management of post-keratoplasty corneal astigmatism
  Proceedings of the 43rd Panhellenic Ophthalmological Congress 2010; 359-368. [in greek]
 8. Karabatsas CH :
  Bacterial Keratitis : Preffered Pracice Pattern 2013
  Proceedings of the 47th Panhellenic Ophthalmological Congress 2014. [in greek]
 9. Karabatsas CH :
  In vivo study of corneal epithelium in clinical practice.
  Proceedings of the 47th Panhellenic Ophthalmological Congress 2014. [in greek]
 • Karabatsas CH, Cook SD, Easty DL
  Planning the surgical correction of high postkeratoplasty astigmatism: The use of corneal topography.
  Invest Ophth Vis Sci  1994; 35(4): 1880
 • Karabatsas CH, Cook SD, Powell KS, Turner P
  Agreement in measurements of irregular astigmatic corneas between keratometry and computer assisted video-keratoscopy.
  Invest Ophth Vis Sci 1996; 37(3): 2585-2585
 • Karabatsas CH, Cook SD, Figueiredo FC, Easty DL
  Is post-keratoplasty topographic pattern affected by the suturing technique?
  Invest Ophth Vis Sci 1997; 38(4): 4364-4364
 • Karabatsas CH, Kotsimpou K, Chatzoulis DZ
  Intraocular pressure measurements with applanation tonometry and with digital tonometry through the eyelids: Comparative results.
  Invest Ophth Vis Sci 2003; 44: E- abstract 2182.
 • Konstas A, Karabatsas CH, Jackson AL, Stewart JA, Stewart WC
  24-hour efficacy and safety of dorzolamide 2% versus brimonidine purite 0.15% each given twice daily when added to latanoprost 0.005% given each evening
  Invest Ophth Vis Sci 2004 ; 45: E-Abstract 5536.
 • Kotoula MG, Karabatsas CH, Tsironi EE, Chatzoulis DZ
  Detection of macular photocoagulation scars with confocal infrared reflection images
  Invest Ophth Vis Sci 2005 ; 46: E-Abstract 2587.
 • Karabatsas CH, Katsanos A, Polychronakos A, Pefkianaki M, Chatzoulis DZ.
  Ex-press mini glaucoma valve (Optonol) provides better long term intraocular pressure control when placed under a scleral flap.
  Invest Ophth Vis Sci 2005 ; 46: E-Abstract 69.
 • Koufakis DI, Karabatsas CH, Sakkas L, Albanou A, Manthou M, Chatzoulis DZ
  Hypermicroscopic study of the conjunctival microvilli in dry eye syndrome.
  Invest Ophth Vis Sci 2005 ; 46: E-Abstract 4433.
 • Karabatsas CH, European Glaucoma Panel Group.
  Central Corneal Thickness (CCT) is not correlated with intraocular pressure (IOP) change when switching between treatments
  Invest Ophth Vis Sci 2006 47 : E-Abstract 4428.
 • Kotoula M, Karabatsas CH, Katsanos A, Kotsimpou A, Tsironi E, Chatzoulis DZ
  Capsular tension rings: A useful tool for successful completion of cataract surgery with Zinn’s zonule instability. Five years experience.
  Invest Ophth Vis Sci 2006 ; 47 : E-Abstract 659.
 • Rossetti L, Fogagnolo P, Sacchi M, Karabatsas C, Topouzis F, Vetrugno M, Centofanti M, Boehm A, Vorwerk C, Goldblum D.
  Comparison of the effects of Bimatoprost and a Fixed Combination of Latanoprost and Timolol on 24-hour Blood Pressure and Ocular Perfusion Pressure
  Invest Ophth Vis Sci 2009 ; 50 : E-Abstract 2486.