Ερευνητικό έργο

Ερευνητικό έργο & διεθνείς συνεργασίες

Το ερευνητικό έργο του καθ. Κ. Καραμπάτσα, είναι άμεσα συνδεδεμένο ως επί το πλείστον με την κλινική Οφθαλμολογία και εστιάζεται ιδιαίτερα στις παθήσεις και την χειρουργική του κερατοειδούς με έμφαση στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, το γλαύκωμα, την ξηροφθαλμία, τον καταρράκτη, τον κερατόκωνο και την διαθλαστική χειρουργική. Ο κ. Καραμπάτσας έχει επίσης αναπτύξει πληθώρα επιστημονικών συνεργασιών με πανεπιστημιακά κέντρα του εξωτερικού και έχει συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα επιστημονικά προγράμματα, τόσο ως ερευνητής, όσο και ως αξιολογητής προτάσεων.

 • Πρώτα δημοσιευμένα αποτελέσματα θεραπείας της κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα με πρωτότυπο θεραπευτικό πρωτόκολλο που έκτοτε υιοθετήθηκε διεθνώς (British Journal of Ophthalmology 1995).
 • Πρώτη παγκόσμια προοπτική συγκριτική μελέτη αστιγματικών αποτελεσμάτων σε μεταμόσχευση κερατοειδούς με διαφορετικές τεχνικές συρραφής (Ophthalmology & Year Book of Ophthalmology 1998).
 • Πρώτη παγκοσμίως ταξινόμηση των τοπογραφικών εικόνων κερατοειδούς μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς (British Journal of Ophthalmology 1999).
 • Πρώτη κλινική προοπτική μελέτη με την τοποθέτηση της βαλβίδας Express (mini valve X-press, Optonol) υπό τον επιπεφυκότα στη χειρουργική θεραπεία του γλαυκώματος (IOVS 2005).
 • Ενεργός συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και πολυκεντρικές μελέτες αντιμετώπισης ξηροφθαλμίας με carbomer gel (Ophthalmology 1997).
 • Πολλαπλές κλινικές και εργαστηριακές πολυκεντρικές μελέτες με αντίστοιχες σημαντικές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σχετικά με το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, το ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο και το χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, σημαντικές αιτίες τυφλότητας στην Ελλάδα (2000-2015).
 • Γενετικές μελέτες πολυμορφισμών που σχετίζονται με τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και το γλαύκωμα (2000-2009).
 • Πρωτοποριακή σε διεθνές επίπεδο, μελέτη με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επιπεφυκότα ασθενών με σύνδρομο Sjögren και ξηροφθαλμία (IOVS 2005).
 • Μελέτες αιματικής ροής της οφθαλμικής επιφάνειας (2007).
 • Αποτελέσματα διαθλαστικής χειρουργικής με τη μέθοδο Lasik Xtra (2014).
 • In vivo μελέτες επιθηλίου κερατοειδούς σε διάφορες παθήσεις κερατοειδούς (2016).
 • Πρωτοποριακή χρήση της μεθόδου διαθλαστικής χειρουργικής SBK (2017).

Συνεργασίες με πανεπιστήμια

 • Ο καθ. Κ. Καραμπάτσας έχει επίσης αναπτύξει διατμηματικές συνεργασίες στα πλαίσια πολυκεντρικών ερευνών με άλλα ελληνικά πανεπιστήμια (ΑΠΘ, Παν/μιο Θράκης) και με πανεπιστήμια του εξωτερικού (Carolina Eye Institute at the University of South Carolina School of Medicine, Columbia, SC, USA, Department of Ophthalmology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany, New York Medical College, USA, University of Bern, Switzerland, University of Milano, San Paolo Hospital, Milano, Italy, Granfield University, Bedford, UK, University of Warwick, Coventry, UK, University of Magdeburg, Germany, University of Dresden, Germany).

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα:

 • Ερευνητικό έργο «Μοριακή Οφθαλμολογία». Επιστημονικός υπεύθυνος Εργαστηρίου Μοριακής Οφθαλμολογίας. Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΠΘ (κωδ. έργου 2989, επιτροπή Ερευνών ΠΘ) με χρηματοδότηση από δωρεές.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος στο μεταδιδακτορικό ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη πολυμορφισμών σχετιζόμενων με το γλαύκωμα στον ελληνικό πληθυσμό», με χρηματοδότηση από Ι.Κ.Υ. (2005-2007).
 • Κύριος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων οπτικών μεθοδολογιών βιοϊατρικής τεχνολογίας στο κυκλοφορικό σύστημα του οφθαλμού με στόχο την μελέτη της αιματικής ροής και την ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνικών», στα πλαίσια του προγράμματος ‘ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ/Λ’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ (2005-2006).

Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων

 • Αξιολογητής Προτάσεων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) στα προγράμματα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (2003-2004) και ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2004-2005).