Δακρύρροια - δακρυοκυστίτιδα

Δακρύρροια

Η δακρύρροια είναι το ενοχλητικό εκείνο σύμπτωμα που το μάτι δακρύζει συνεχώς ή παροδικά, τα δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπο και το μάτι μαζεύει βλέννη.

Πού οφείλεται η δακρύρροια;

Η δακρύρροια μπορεί να προκληθεί με δύο μηχανισμούς.

Ο πρώτος είναι η υπερέκκριση των δακρύων εξαιτίας κάποιου προβλήματος του οφθαλμού ή των βλεφάρων (όπως κερατίτιδα, εκτρόπιο, εντρόπιο, βλεφαρίτιδα). Επίσης η ίδια η ξηροφθαλμία (παρόλο που αναφέρεται σαν όρος σε «μειωμένα δάκρυα»), με το έντονο αίσθημα ξένου σώματος που προκαλεί, μπορεί να οδηγήσει σε αντανακλαστική υπερέκκριση δακρύων και εμφάνιση δακρύρροιας.

Ο δεύτερος μηχανισμός οφείλεται σε ανωμαλίες του αποχετευτικού συστήματος των δακρύων. Τα δάκρυα παράγονται από τον δακρυϊκό αδένα, ξεπλένουν την οφθαλμική επιφάνεια και μέσω ενός αποχετευτικού συστήματος καταλήγουν στη μύτη. Το αποχετευτικό σύστημα των δακρύων περιλαμβάνει δύο μικρούς πόρους (δακρυϊκά σημεία) στην έσω γωνία των βλεφάρων, τον δακρυϊκό ασκό (μια σακούλα συλλογής δακρύων στα πλάγια της μύτης) και τον ρινοδακρυϊκό πόρο.

Η πιο συχνή αιτία ανωμαλίας στο αποχετευτικό σύστημα, είναι η απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου που προκαλείται από χρόνιες φλεγμονές του πόρου, από την ύπαρξη λίθων ή πιο σπάνια, από νεοπλασίες της περιοχής.

Η συχνότερη επιπλοκή είναι η έντονη και επίμονη δακρύρροια. Μερικές φορές, όμως, η απόφραξη του πόρου οδηγεί στη στάση των δακρύων στο δακρυϊκό ασκό και στην ανάπτυξη μόλυνσης (δακρυοκυστίτιδα). Δημιουργείται επώδυνη ερυθρότητα και φούσκωμα στη γωνία του ματιού κοντά στη μύτη, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή επέκταση της μόλυνσης αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Η αντιμετώπιση της μόλυνσης απαιτεί ισχυρή αντιβίωση.

Η θεραπεία είναι χειρουργική. Η εγχείρηση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινούργιου δρόμου αποχέτευσης των δακρύων στη μύτη και ονομάζεται ασκορρινοστομία ή δακρυοασκορρινοστομία (DCR). Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτουμε κάθε απόφραξη ή στένωση του ρινοδακρυϊκού πόρου. Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα λεπτό σωληνάκι σιλικόνης το οποίο παραμένει μέσα στη μύτη (ο ασθενής δεν το αντιλαμβάνεται) μέχρι την απομάκρυνσή του 6 εβδομάδες αργότερα. Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία χωρίς να είναι αναγκαία η παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο και έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας (μείωση των συμπτωμάτων σε τουλάχιστον 95% των ασθενών).

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η δακρύρροια οφείλεται σε δυσλειτουργία ή απόφραξη άλλων τμημάτων της δακρυϊκής συσκευής, πραγματοποιούνται άλλες επεμβάσεις όπως για παράδειγμα σε μια στένωση των δακρυϊκών σημείων χρειάζεται να γίνει μια πλαστική αποκατάσταση του σφιγκτήρα των σημείων που ονομάζεται σφιγκτηροπλαστική ή δακρυοπλαστική.

Οι επεμβάσεις της δακρυϊκής συσκευής είναι εξαιρετικά λεπτές και η επιτυχία τους προϋποθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις και άριστη γνώση της περιοχής. Ο χειρουργός-οφθαλμίατρος με ειδική εξειδίκευση, είναι ο πλέον κατάλληλος για την πραγματοποίηση τέτοιων επεμβάσεων.