Τι είναι ο κερατοειδής

Κερατοειδής χιτώνας του ματιού

Ο κερατοειδής είναι το διαφανές εξωτερικό «παράθυρο» του οφθαλμού. Πρόκειται για έναν διαφανή ιστό που καλύπτει την ίριδα (έγχρωμο τμήμα του οφθαλμού) και την κόρη του ματιού. Θα το παρομοιάζαμε με το κρύσταλλο που καλύπτει το καντράν ενός ρολογιού.

Ο κερατοειδής χιτώνας αποτελείται από πέντε στρώματα.

Το εξωτερικό στρώμα του κερατοειδούς ονομάζεται επιθήλιο. Το επιθήλιο ουσιαστικά αποτελείται από επιφανειακές στρώσεις κυττάρων που καλύπτουν τον κερατοειδή, ας πούμε ότι αποτελεί το «δέρμα» του κερατοειδούς.

Το κυρίως σώμα του κερατοειδούς ονομάζεται στρώμα του κερατοειδούς και αποτελείται από ίνες κολλαγόνου, σε διάταξη τέτοια που να παρέχουν διαφάνεια στον κερατοειδή.

Το εσωτερικό μέρος του κερατοειδούς ονομάζεται ενδοθήλιο του κερατοειδούς και αποτελείται από μία και μόνο στοιβάδα κυττάρων που είναι επίσης πολύ σημαντικά στην διατήρηση της διαφάνειας του κερατοειδούς.