Διαγνωστικο τμημα-εξοπλισμος

Η παρουσίαση του διαγνωστικού εξοπλισμού μας.