Έλεγχος γλαυκώματος

Έλεγχος γλαυκώματος

Παρ’ όλο που η θεραπεία στο γλαύκωμα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη χαμένη όραση, μια επιτυχημένη θεραπευτική αγωγή μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω απώλεια της όρασης. Συνεπώς, η διάγνωση στα αρχικά στάδια της νόσου αποτελεί το κλειδί για την αποτροπή της προοδευτικής απώλειας της όρασης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ιατρική απεικόνιση είναι πολύ σημαντικές και μας παρέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες τόσο στην διάγνωση όσο και στην θεραπεία του γλαυκώματος.

Για τον λόγο αυτό οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται τακτικά, καθόσον ο οφθαλμίατρος είναι σε θέση με τις κατάλληλες εξετάσεις να εντοπίσει τις γλαυκωματικές αλλοιώσεις σε πρώιμο στάδιο, πριν υπάρξει αξιοσημείωτη βλάβη.

Εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται ένας γλαυκωματικός ασθενής ή κάποιος που είναι ύποπτος για γλαύκωμα, είναι οι εξής :

Τονομέτρηση είναι η εξέταση της μέτρησης της πίεσης του ματιού. Γίνεται τόσο με τονόμετρο επαφής όσο και με τονόμετρο αέρος.

Παχυμετρία κερατοειδούς. Η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς θεωρείται πλέον μια σημαντική εξέταση διότι το πάχος μπορεί να επηρεάζει την μέτρηση της πίεσης. Κατά συνέπεια μπορεί να προβούμε σε λανθασμένη μέτρηση της οφθαλμικής πίεσης αν δεν συνυπολογίσουμε και το πάχος του κερατοειδούς. Η εξέταση γίνεται με υπερήχους ή με OCT παχυμετρία.

Γωνιοσκοπία: Με την βοήθεια ενός ειδικού φακού επαφής εξετάζεται το αποχετευτικό σύστημα του ματιού (μεταξύ ίριδος και κερατοειδούς) για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τον τύπο του γλαυκώματος και να αναγνωρίσουμε τυχόν εμπόδια στην αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού.

Η εξέταση του οπτικού νεύρου μέσω βυθοσκόπησης. Aποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εξέτασης για γλαύκωμα. Ο οφθαλμίατρος μπορεί να εκτιμήσει εάν το οπτικό νεύρο έχει κάποια βλάβη, ή εάν η υπάρχουσα βλάβη εξελίσσεται. Παρόλο που  το οπτικό νεύρο μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες ασθένειες, η βλάβη που οφείλεται στο γλαύκωμα έχει μία χαρακτηριστική εμφάνιση. Κατά την εξέταση αυτή και με την βοήθεια ειδικού φακού, αξιολογούμε κλινικά το οπτικό νεύρο.

Μελέτη οπτικού πεδίου ή περιμετρία Η μελέτη των οπτικών πεδίων είναι μια πολύ σημαντική εξέταση και πρέπει να γίνεται πάντα όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια υποψία γλαυκώματος. Διαβάστε περισσότερα εδώ για τα οπτικά πεδία.

OCT (Optical Coherence Tomography) είναι μια νέα laser τεχνολογία που μας δίνει μια εικόνα τομογραφικής εγκάρσιας αναπαράστασης των στρωμάτων του ματιού. Με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να μελετήσουμε και να μετρήσουμε το πάχος των οπτικών ινών που προσβάλλονται πρώιμα στο γλαύκωμα. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε και να μετρήσουμε το πάχος των οπτικών ινών και κατά συνέπεια να κάνουμε πρώιμη διάγνωση αφού πρώτα οι οπτικές ίνες είναι αυτές που προσβάλλονται στο γλαύκωμα.

Αναλυτής αιματικής Ροής (Blood Flow Analyzer BFA)

Με τον αναλυτή αυτό μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για την αιματική ροή του κάθε ματιού και κατά συνέπεια για την διατροφή του οπτικού νεύρου. Η εξέταση είναι πολύ σημαντική ειδικά στο γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης. Η εξέταση παίρνει μόνο δύο λεπτά.

Όλη η παραπάνω τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται πρωτοποριακά από το κέντρο μας, βοηθά στο να γίνει πρώιμη διάγνωση γλαυκώματος. Οι βλάβες του οπτικού νεύρου, των οπτικών ινών και των οπτικών πεδίων, ιδιαίτερα δε οι μεταβολές τους σε διαδοχικές εξετάσεις, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την παρακολούθηση του γλαυκώματος στο χρόνο. Ο σκοπός είναι να προλάβουμε την εξέλιξη του γλαυκώματος και να διατηρήσουμε τις βλάβες σε όσο το δυνατόν αρχικό στάδιο. Με τον τρόπο αυτό, η όραση δεν θα επηρεαστεί.