Ερπητική κερατίτιδα - Ιογενείς κερατίτιδες

Ερπητική κερατίτιδα - Ιογενείς κερατίτιδες

Παρακολουθείστε τις ομιλίες του Δρ. Κωνσταντίνου Καραμπάτσα σχετικά με την ερπητική κερατίτιδα και τις ιογενείς κερατίτιδες, στις ημερίδες της Ελληνικής Εταιρείας Κερατοειδούς.