Βαλβίδες γλαυκώματος

Βαλβίδες γλαυκώματος

Τι είναι οι βαλβίδες γλαυκώματος;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με γλαύκωμα, ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος µπορεί να επιλέξει την τοποθέτηση βαλβίδας για τη ρύθμιση της πίεσης του οφθαλμού. Αυτές οι βαλβίδες γλαυκώματος είναι ουσιαστικά συσκευές αποστράγγισης ή συσκευές για την προώθηση της ροής του υδατοειδούς υγρού.

Η επέμβαση με την οποία τοποθετούνται οι βαλβίδες γλαυκώματος είναι μία χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν άλλες χειρουργικές επεμβάσεις (τραμπεκουλεκτομή) έχουν αποτύχει, ή ακόμη και σαν επέμβαση πρώτης εκλογής. Αποτελεί αποτελεσματική χειρουργική επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις μη ρυθμιζόμενου γλαυκώματος.

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δρ. Κωνσταντίνος Καραμπάτσας έχει προσωπική εμπειρία για πάνω από 25 χρόνια στη χειρουργική του γλαυκώματος, ενώ έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα πολυάριθμων ερευνών σε ιατρικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια. Είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας καθοδηγήσει σχετικά με τη θεραπεία γλαυκώματος που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση.

 

Πώς τοποθετούνται οι βαλβίδες γλαυκώματος;

Κατά την επέμβαση τοποθέτησης για βαλβίδες γλαυκώματος, μία μικροσκοπική συσκευή αποχέτευσης του υγρού του ματιού χρησιμοποιείται ως μέθοδος ‘αποστράγγισης’ του υγρού από το εσωτερικό του ματιού. Η συσκευή μπορεί να έχει ή όχι βαλβιδικό μηχανισμό. Είτε δηλαδή να πρόκειται για καθαρά συσκευή αποστράγγισης είτε να περιέχει βαλβίδα εκτόνωσης, δηλαδή να επιτρέπει την ροή του υγρού μόνο όταν η πίεση υπερβεί κάποια όρια.

Όλες αυτές οι συσκευές έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, απαιτείται εκ μέρους του Χειρουργού σωστή κλινική εκτίμηση και χειρουργική επιδεξιότητα για την ασφαλή τοποθέτησή τους, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

  • Η πιο δημοφιλής διαθέσιμη βαλβιδική συσκευή είναι η βαλβίδα Ahmed.
  • Οι πιο διαδεδομένες μη βαλβιδικές συσκευές περιλαμβάνουν την συσκευή Baerveldt και την νεότερη ClearPath αποχετευτική συσκευή. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν και η EX-PRESS shunt και η συσκευή Molteno, οι οποίες όμως πλέον δεν είναι δημοφιλείς.

Βαλβίδες γλαυκώματος Ahmed, Baerveldt και Molteno

Πρόκειται για μικροσκοπικές συσκευές ειδικής κατασκευής οι οποίες τοποθετούνται επάνω στο σκληρό χιτώνα του οφθαλμού (στο εξωτερικό περίβλημα του βολβού του ματιού). Ωστόσο, δεν είναι ορατές διότι καλύπτονται από το άνω βλέφαρο. Μέσω ενός πολύ λεπτού σωληνίσκου που τοποθετείται στη γωνία του οφθαλμού, το υδατοειδές υγρό του ματιού παροχετεύεται εκτός οφθαλμού και καταλήγει σε ένα ρεζερβουάρ γύρω από την βαλβίδα.

 

Ο μηχανισμός της συσκευής Ahmed διοχετεύει το υγρό στο ρεζερβουάρ μόνο όταν η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) υπερβεί κάποια όρια. Όταν η πίεση είναι χαμηλή, η βαλβίδα παραμένει κλειστή προστατεύοντας τον οφθαλμό από υποτονία. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί 30-45 λεπτά. Η όραση επανέρχεται στα προεγχειρητικά επίπεδα λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Μη βαλβιδική συσκευή EX-PRESS shunt

Βαλβίδες γλαυκώματος

Πρόκειται για μια ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο χειρουργικής θεραπείας του γλαυκώματος. Οι mini βαλβίδες γλαυκώματος Ex-Press τοποθετούνται στη γωνία του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού σε επιλεγμένα περιστατικά, παρέχοντας απορροή του υδατοειδούς υγρού χωρίς τη χρήση βαλβιδικού μηχανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βαλβίδες γλαυκώματος και τη θεραπεία της πάθησης, επικοινωνήστε με τον Δρ. Καραμπάτσα και κλείστε ένα διαγνωστικό ραντεβού.