Επέμβαση ματιών με laser: Τεχνική PRK

Επέμβαση ματιών με laser: Tεχνική PRK

Τι είναι η τεχνική PRK;

Η PRK (photorefractive keratectomy – φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή) ήταν το πρώτο είδος χειρουργικής επέμβασης ματιών που χρησιμοποιήθηκε για τη διόρθωση όρασης με laser. Μάλιστα, εφαρμόστηκε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Στην τεχνική αυτή, η σμίλευση με το laser εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια του κερατοειδή. Είναι ο «πρόγονος» των επεμβάσεων που σήμερα ονομάζονται «εξελιγμένες επιφανειακές κερατεκτομές» (ASAs, advanced surface ablations) και περιλαμβάνουν διάφορες παραλλαγές επιφανειακών εκτομών (LASEK, Epi-LASIK, PRK-MMC, ΕΒΚ, trans-PRK). Ο Οφθαλμίατρός σας, ύστερα από τη διενέργεια ενός λεπτομερούς προεγχειρητικού ελέγχου, θα σας υποδείξει την πιο ενδεδειγμένη και ασφαλή λύση για την περίπτωσή σας. Πριν προχωρήσετε με μια τέτοιου είδους επέμβαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει προσεκτική επιστημονική συμβουλή από Οφθαλμίατρο με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνική. Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δρ. Κωνσταντίνος Καραμπάτσας διαθέτει εξειδίκευση στη μικροχειρουργική του οφθαλμού με σύγχρονες τεχνικές. Στη διάρκεια της πολυετούς εμπειρίας του, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη Laser διαθλαστική χειρουργική. Προγραμματίστε το ραντεβού σας για σωστή εκτίμηση της πάθησης των ματιών σας και σύγχρονη μέθοδο θεραπείας!

Πώς πραγματοποιείται η τεχνική PRK;

Όλες αυτές οι τεχνικές, που είναι ευρέως γνωστές και ως επιφανειακές φωτοεκτομές, έχουν λιγότερο επεμβατικό χαρακτήρα και δεν προβλέπουν τη δημιουργία flap. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Στην αρχή, χρησιμοποιούνται σταγόνες για να μουδιάσει η εξωτερική επιφάνεια του ματιού. H αφαίρεση του επιθηλίου (δηλαδή της επιφάνειας) του κερατοειδούς γίνεται με διάφορους τρόπους όπως: ·         διάλυμα αλκοόλης ·         ένα ειδικό βουρτσάκι ·         μία συσκευή «λείανσης» (ΕΒΚ) ·         ένα αμβλύ χειρουργικό εργαλείο ·         κατευθείαν με το Laser χωρίς την παρεμβολή μηχανικού εργαλείου (no-touch technique) και στην περίπτωση αυτή ονομάζεται trans-epithelial PRK  
Στη συνέχεια, γίνεται η σμίλευση με Excimer Laser πάνω στην επιφάνεια του κερατοειδή, για να αφαιρεθεί η μυωπία, η υπερμετρωπία ή/και ο αστιγματισμός. Η εφαρμογή του Laser στον κερατοειδή χιτώνα είναι ανώδυνη. Το υψηλά εξειδικευμένο λέιζερ που χρησιμοποιείται:
  •  ελέγχεται από υπολογιστή
  • παρέχει παλμούς από «κρύο» υπεριώδες φως
  • αφαιρεί (φωτοαποδόμηση) μικροσκοπικά ποσά ιστού ανάλογα με τον βαθμό διόρθωσης της διαθλαστικής ανωμαλίας, χωρίς να προκαλέσει καμία βλάβη στους παρακείμενους ιστούς
Για να αντιληφθεί κανείς την ακρίβεια της τεχνικής, αξίζει να αναφερθεί ότι το βάθος της εξαίρεσης του ιστού δεν υπερβαίνει ακόμη και στις πιο υψηλές μυωπίες το συνολικό πάχος 2-3 τριχών του ανθρώπινου σώματος. Αυτή η ικανότητα του λέιζερ να σκαλίζει αντί να κόβει τον ιστό του κερατοειδούς παρέχει τη δυνατότητα με διάφορες τεχνικές να γίνει διόρθωση και άλλων διαθλαστικών ανωμαλιών, όπως η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη διάθεσή μας μηχανήματα καινούργιας τεχνολογίας (flying spot technology) που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Στο τέλος της επέμβασης, τοποθετούνται στα μάτια ειδικοί μαλακοί θεραπευτικοί φακοί επαφής. Μέσα σε 3-5 μέρες αναπτύσσονται νέα επιθηλιακά κύτταρα και επουλώνεται πλήρως η επιφάνεια του ματιού οπότε αφαιρείται ο φακός επαφής.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία από PRK;

Παρά το άριστο τελικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων PRK, αυτές μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση στο φως (φωτοφοβία), δυσφορία ή ήπιο πόνο τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες και σχετικά καθυστερημένη οπτική αποκατάσταση σε σχέση με την μέθοδο LASIK. Κατά κανόνα ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε PRK χρειάζονται 3-4 ημέρες μέχρι να επιστρέψουν στην εργασία τους. Παρόλα αυτά, η PRK είναι μια εξίσου δημοφιλής, ασφαλής και γρήγορη μέθοδος και προσφέρει πλεονεκτήματα σε σχέση με τη LASIK σε ορισμένους ασθενείς. Ενώ η LASIK χρησιμοποιείται πιο συχνά για τη χειρουργική διόρθωση της όρασης, η PRK μπορεί να αποτελεί μέθοδο εκλογής κατά μείζονα λόγο σε πιο λεπτούς κερατοειδείς και σε πιο μικρής κλίμακας διορθώσεις.

Ποιες οι διαφορές PRK και LASIK;

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής