Lasik και Femto-Lasik

Lasik και Femto-Lasik

Ο όρος «LASIK» είναι μια σύντμηση των λέξεων Laser Assisted in Situ Keratomileusis στην κατηγορία επεμβάσεων ” Laser μυωπίας “.  Αποτελεί την πιο διαδεδομένη διαθλαστική μέθοδο σε όλο τον κόσμο. Σε αντίθεση με την μέθοδο PRK, όπου το λέιζερ εφαρμόζεται επιφανειακά, στην LASIK η δέσμη του excimer laser δεν εφαρμόζεται απευθείας επάνω στον κερατοειδή αλλά στο εσωτερικό του ιστού του κερατοειδούς, κάτω από ένα πολύ λεπτό πέταλο επιφανειακού στρώματος του κερατοειδούς (σαν ένας «φυσικός φακός επαφής»), το οποίο δημιουργείται από ένα δεύτερο σύστημα laser υψηλής ακριβείας (femtosecond laser).

Η επέμβαση είναι σύντομη, ασφαλής και ανώδυνη. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ο μικρός χρόνος ανάρρωσης. Ο ασθενής δεν υφίσταται ολική νάρκωση, παρά μόνο τοπική με μόνο δύο σταγόνες αναισθητικού κολλυρίου. Τα αποτελέσματα της μετεγχειρητικής περιόδου μπορούν να προβλεφθούν με υψηλή ακρίβεια και η όραση αποκαθίσταται σε μερικές ώρες μετά από την επέμβαση. Μετά από 20 χρόνια κλινικής εφαρμογής και πάνω από 1.000.000 καινούρια περιστατικά κάθε χρόνο μόνο στην Αμερική, υπάρχει σωρευμένη εμπειρία, εντυπωσιακή εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και των χειρουργικών τεχνικών ώστε οι επεμβάσεις αυτές να θεωρούνται σήμερα επεμβάσεις ρουτίνας.

Laser μυωπίας – LASIK. Η τεχνική περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • Το πρώτο βήμα, είναι ο διαχωρισμός του ανώτερου στρώματος του κερατοειδή (σε ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο από τον γιατρό βάθος), για την δημιουργία ενός κρημνού (flap), με την νέα τεχνολογία Femtosecond Laser. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής του flap με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να χρησιμοποιείται πια νυστέρι ή μηχανικός μικροκερατόμος με λεπίδα.
  • Αφού ανασηκώσουμε τον κρημνό, το δεύτερο βήμα είναι η σμίλευση (φωτοαποδόμηση) του ιστού του κερατοειδή σε βαθύτερα στρώματα με Excimer Laser, προεκειμένου να απομακρυνθεί ο απαιτούμενος βαθμός διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας ή/και αστιγματισμού. Επειδή κάθε μάτι είναι διαφορετικό, με μοναδικό σχήμα και μοναδικά οπτικά χαρακτηριστικά, γι’ αυτό το λόγο η διόρθωση εκπονείται σύμφωνα με την ξεχωριστή ανατομία του κάθε οφθαλμού και εξατομικεύεται στον εκάστοτε ασθενή. Τα ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της όρασης τροφοδοτούνται στο μηχάνημα του LASER και εφαρμόζονται μέσω εξατομικευμένων θεραπειών.
  • Έπειτα από την εφαρμογή του λέιζερ, το πέταλο του κερατοειδή (flap) που έχει υποστεί το διαχωρισμό ξανατοποθετείται στην αρχική του θέση, με αποτέλεσμα η επιφάνεια του οφθαλμού να είναι σχεδόν άθικτη.

Laser μυωπίας – LASIK – Xtra. Πρόκειται για καινοτόμο τεχνική που εφαρμόζουμε στο LaserVision τα τελευταία χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα. Η τεχνική είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας που αποκτήθηκε από την θεραπεία διασύνδεσης κολλαγόνου του κερατοειδούς (cross linking).

Ο συμπληρωματικός προφυλακτικός ρόλος της τεχνικής αυτής στις επεμβάσεις LASIK ονομάζεται τεχνική LASIKXtra. Πρόκειται για μια επιπλέον διαδικασία στην οποία χρησιμοποιείται βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) και υπεριώδες φως (διάρκειας 60 δευτερολέπτων) μετά τη συνηθισμένη επέμβαση LASIK. Με την τεχνική LASIKXtra, παρέχουμε μία επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για τη σταθεροποίηση του αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει πολύ λιγότερες επανεπεμβάσεις μετά από διόρθωση υψηλών διαθλαστικών σφαλμάτων.

Είναι μια τεχνική που έχει εφαρμογή κυρίως

  • Σε μεγάλους βαθμούς μυωπίας
  • μεγάλους βαθμούς αστιγματισμού.
  • Στη διόρθωση της υπερμετρωπίας, καθώς δείχνει να προσφέρει σημαντικά καλύτερη σταθερότητα

Laser μυωπίας
PRK vs LASIK

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής

Δείτε εδώ και ενημερωθείτε για κάποιους ”μύθους” που αφορούν την επέμβαση Lasik, στο Laser μυωπίας.