Γιατί δεν μπορώ να κάνω laser

Γιατί δεν μπορώ να κάνω διόρθωση με λέιζερ;

Με την πρόοδο της τεχνολογίας των Laser που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογία, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να απαλλαγούν από τη χρήση των γυαλιών και των φακών επαφής. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις και δεν μπορούν με ασφάλεια να προχωρήσουν σε μια επέμβαση διόρθωσης με Laser.  Μέσα από ένα πλήθος στοιχείων που συλλέγει ο οφθαλμίατρος κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, αποφασίζεται η καταλληλότητα ή όχι του υποψηφίου για τις επεμβάσεις αυτές.

Κάποια άτομα μπορεί να είναι ακατάλληλα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

  • Άτομα που έχουν πολύ μεγάλο διαθλαστικό σφάλμα

Εάν είστε μύωπας, το λέιζερ λειτουργεί αφαιρώντας ιστό και επιπεδώνοντας τον κερατοειδή  χιτώνα. Όσο περισσότερη μυωπία έχετε τόσο περισσότερος ιστός κερατοειδούς πρέπει να αφαιρεθεί. Πάνω από ένα ορισμένο όριο (συνήθως πάνω από 10 βαθμούς μυωπίας), μπορεί το πάχος ιστού που απομένει μετά την διόρθωση με laser, να μην είναι αρκετό ώστε να διατηρηθεί η πίεση του βολβού του ματιού, και ο κερατοειδής μπορεί να «λυγίσει» και να προκαλέσει προβλήματα όρασης. Αυτό είναι γνωστό με ιατρικούς όρους, ως εκτασία. Επιπλέον, η προβλεψιμότητα της διόρθωσης με λέιζερ μειώνεται σημαντικά πάνω από τους 8-10 περίπου βαθμούς μυωπίας.

Επίσης, άτομα με πολύ μεγάλη υπερμετρωπία (πάνω από 6 βαθμούς) είναι ακατάλληλοι για λέιζερ επειδή η προβλεψιμότητα της διόρθωσης είναι μέτρια. Στις περιπτώσεις αυτές, το σχήμα που πρέπει να σμιλεύσει το λέιζερ επάνω στον κερατοειδή είναι πολύπλοκο και με απότομη κλίση. Όσο υψηλότερους βαθμούς υπερμετρωπίας επιχειρήσουμε να  διορθώσουμε, τόσο πιο συχνές είναι η υποδιόρθωση, η υπερδιόρθωση και οι μετεγχειρητικές ανωμαλίες του κερατοειδή.

  • Άτομα με πολύ λεπτό κερατοειδή

Αυτό ισχύει κυρίως για τους ασθενείς με μυωπία, για τους λόγους που εξηγούνται πιο πάνω. Κάποιες φορές, ακόμη και ασθενείς με μέτριο βαθμό μυωπίας έχουν κερατοειδείς που είναι τόσο πολύ λεπτοί που απαγορεύουν την διόρθωση με laser.

  • Ασθενείς που έχουν πολύ μεγάλες κόρες οφθαλμού

Το λέιζερ εφαρμόζεται πάνω σε μια ορισμένη περιοχή του κερατοειδούς, που συνήθως επιλέγεται από τον χειρουργό να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση. Εάν λοιπόν ένας ασθενής έχει πολύ μεγάλες κόρες οφθαλμών, μετά την επέμβαση με λέιζερ σε συνθήκες αμυδρού φωτισμού μπορεί να έχει έντονα συμπτώματα θαμπάδας και να βλέπει φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα. Κάτι τέτοιο, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να κάνει τη νυχτερινή οδήγηση δύσκολη, και στη χειρότερη να την κάνει αδύνατη. Η μέτρηση της κόρης του οφθαλμού (κορημετρία) θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε προεγχειρητικής εκτίμησης πριν το λέιζερ. Οι παρακάτω εικόνες προσομοιώνουν τα συμπτώματα σε έντονο φως που μπορεί να έχει ένα άτομο με μεγάλες κόρες οφθαλμού, μετά τη θεραπεία με λέιζερ.

Πριν το laser                               μετά

Υπάρχουν λύσεις για τα άτομα που δεν είναι κατάλληλα να διορθώσουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία ή τον αστιγματισμό με Laser;

Ανάλογα με την κατάσταση των ματιών σας, μπορούν να σας προταθούν εναλλακτικές λύσεις. Οι επιλογές περιλαμβάνουν επεμβάσεις οι οποίες δεν γίνονται στον κερατοειδή (δηλαδή στην επιφάνεια του ματιού), αλλά στο εσωτερικό του ματιού, όπως είναι τα φακικά εμφυτεύματα και η διαθλαστική φακεκτομή (Clear Lens Extraction ή Refractive Lens Exchange). Το ποια επιλογή τελικά θα ακολουθηθεί στην κάθε περίπτωση, εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες,

  • την ηλικία του ασθενούς,
  • τον τύπο και τη σοβαρότητα του διαθλαστικού σφάλματος, και
  • την προτίμηση του ασθενούς

Σήμερα, πρακτικά μπορούμε να διορθώσουμε με ασφάλεια οποιαδήποτε συνταγή μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού όσο υψηλή και αν είναι.

1. Επιλογές για ασθενείς με μυωπία

Αν έχετε μυωπία πάνω από περίπου -10 βαθμούς, τότε οι δύο κύριες διαθέσιμες επιλογές για εσάς είναι, είτε η διαθλαστική φακεκτομή (Clear Lens ExtractionCLE ή Refractive Lens ExchangeRLE), είτε τα φακικά εμφυτεύματα.

Η ηλικία είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Αν είστε πάνω από 45, τότε ο φυσικός φακός σας έχει ήδη αρχίσει να χάνει την ικανότητα προσαρμογής (να αλλάζει δηλαδή την ισχύ του για να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα). Πιθανότατα, έχετε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείτε γυαλιά για το διάβασμα (πρεσβυωπίας). Στην περίπτωση αυτή η διαθλαστική φακεκτομή μπορεί να αποτελεί μια καλή επιλογή. Οι νεότεροι ασθενείς που εξακολουθούν να έχουν την ικανότητα προσαρμογής είναι περισσότερο κατάλληλοι για φακικά εμφυτεύματα.

Α. Διαθλαστική φακεκτομή (Clear Lens Extraction, CLE ή Refractive Lens Exchange, RLE). Πρόκειται για αντικατάσταση του φακού του οφθαλμού (κρυσταλλοειδής φακός) με έναν τεχνητό μικροσκοπικό φακό (ενδοφακός).Η επιλογή του ενδοφακού εξαρτάται από τις ανάγκες του ασθενή και μπορεί να είναι πολυεστιακός ή απλός. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε υπερμέτρωπες και υψηλούς μύωπες ηλικίας άνω των 45 ετών.

B. Φακικά εμφυτεύματα (ένθεση  ICL φακού). Πρόκειται για την προσθήκη στον οφθαλμό ενός μικροσκοπικού τεχνητού φακού, χωρίς να αφαιρέσουμε το φακό του οφθαλμού. Δηλαδή τοποθετούμε έναν φακό στο μάτι μας, μικρό και λεπτό όπως ένας φακός επαφής, μόνο που αυτός ο φακός μπαίνει μέσα στον οφθαλμό και μένει μόνιμα. Εφαρμόζεται κυρίως σε μύωπες και νεαρότερα άτομα.

Η συγκεκριμένη επέμβαση απαιτεί όμως ιδιαίτερη εξειδίκευση και ικανότητες από πλευράς χειρουργού. Ο Δρ Κ. Καραμπάτσας είναι από τους ελάχιστους χειρουργούς οφθαλμιάτρους που πραγματοποιεί και συστήνει την συγκεκριμένη επέμβαση σε πολλές περιπτώσεις. Είναι ο πλέον αρμόδιος να ενημερώσει τον ασθενή για όλες τις παραμέτρους των περίπλοκων αυτών επεμβάσεων εμφύτευσης ICL.

 

2. Επιλογές για τους ασθενείς με υπερμετρωπία

Η θεραπεία της υπερμετρωπίας με Laser είναι λιγότερο προβλέψιμη από ότι για τη μυωπία, και σε γενικές γραμμές είναι κατάλληλη μόνο για ασθενείς με λιγότερο από 6 βαθμούς υπερμετρωπία. Εάν χρησιμοποιηθεί λέιζερ, η καταλληλότερη επιλογή είναι η μέθοδος LASIK-Xtra, με την οποία επιτυγχάνουμε σταθεροποίηση του αποτελέσματος. Στους ασθενείς άνω των 45 ετών με μέτριο έως υψηλό φάσμα υπερμετρωπίας, η διαθλαστική φακεκτομή (Clear Lens ExtractionCLE ή Refractive Lens ExchangeRLE) μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή.