Αμφιβληστροειδής χιτώνας - Τί είναι

Αμφιβληστροειδής χιτώνας

Αμφιβληστροειδής χιτώνας

Αμφιβληστροειδής χιτώνας - Τί είναι

Ο αμφιβληστροειδής είναι μια λεπτή ημιδιαφανής μεμβράνη νευρικού ιστού που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια στο πίσω μέρος του βολβού. Ο σκοπός του αμφιβληστροειδούς είναι να δέχεται το φως που εστιάζει στην επιφάνειά του, να το μετατρέπει σε νευρικά σήματα και μέσω του οπτικού νεύρου να στείλει αυτά τα σήματα στον εγκέφαλο, δημιουργώντας εικόνες και οπτικές αντιλήψεις.

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας περιέχει κάποια εξειδικευμένα κύτταρα που ονομάζονται φωτοϋποδοχείς. Αυτά είναι ουσιαστικά φωτοευαίσθητα κύτταρα, υπεύθυνα για την αντίληψη των χρωμάτων και την ένταση του φωτός. Υπάρχουν δύο τύποι φωτοϋποδοχέων στα ανθρώπινα μάτια – τα ραβδία και τα κωνία.

Τα ραβδία βρίσκονται σε όλο τον αμφιβληστροειδή. Ανιχνεύουν την κίνηση και λειτουργούν καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Τα κωνία είναι υπεύθυνα για την κεντρική και την έγχρωμη όραση και λειτουργούν καλύτερα σε μεσαίο και έντονο φως. Βρίσκονται κυρίως συγκεντρωμένα σε μια μικρή κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς που ονομάζεται ωχρά κηλίδα. Είναι η περιοχή του αμφιβληστροειδή που είναι υπεύθυνη για την λεπτομερέστερη οπτική οξύτητα και την έγχρωμη όραση.