Τί είναι ο Πίνακας Amsler

Τί είναι ο Πίνακας Amsler

Τί είναι ο Πίνακας Amsler

Ο πίνακας του Amsler (Amsler grid) είναι ένα πολύ χρήσιμο και απλό εργαλείο για τον αυτο-έλεγχο της κεντρικής όρασης. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων της ωχράς κηλίδας και ιδιαίτερα της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς (ΗΕΩ) υγρού τύπου.

Πως χρησιμοποιείται ο πίνακας Amsler:

ΟΔΗΓΙΕΣ
  • φορέστε τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής που φοράτε συνήθως για διάβασμα.
  • κοιτάξτε τον πίνακα που ακολουθεί στο ύψος των ματιών σας, σε χώρο με καλό φωτισμό, από απόσταση περίπου 30-40 εκ.
  • σκεπάστε το ένα μάτι με το ένα χέρι και συγκεντρώστε το βλέμμα σας με το άλλο μάτι στη μαύρη κουκίδα που βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθείτε στη μαύρη τελεία και να μην παίζει το βλέμμα σας σε άλλα σημεία του πίνακα.
  • έπειτα επαναλάβετε την άσκηση με το άλλο μάτι.

Αν υπάρχουν κάποιες περιοχές στο πλέγμα που φαίνεται να λείπουν ή βλέπετε τις ευθείες γραμμές παραμορφωμένες καμπυλωτές ή μπερδεμένες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα καλό είναι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος.

Η δοκιμασία Amsler είναι ένας γρήγορος τρόπος για να ελέγξετε μόνοι σας την κεντρική σας όραση, σε καμία περίπτωση όμως δεν υποκαθιστά έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *