Στραβισμός Ενηλίκων

Στραβισμός στους ενήλικες

Ο στραβισμός είναι μία πάθηση των ματιών που εμφανίζεται τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Ενώ στην παιδική ηλικία ο στραβισμός συνήθως οφείλεται σε υψηλές διαθλαστικές ανωμαλίες, η απότομη εμφάνιση στραβισμού στους ενήλικες, μπορεί να υποκρύπτει ενίοτε κάποιες συχνές παθήσεις όπως η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης αλλά ενίοτε και πιο σοβαρά αίτια, όπως κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκους ή τραυματισμούς της κεφαλής. Ο στραβισμός στους ενήλικες έχει ως κύριο σύμπτωμα κατά την εμφάνισή του αυτό που ονομάζουμε διπλωπία, δηλαδή την αίσθηση ότι ο ασθενής «βλέπει διπλά» τα αντικείμενα. Βεβαίως, κάποιοι στραβισμοί ενηλίκων αποτελούν απλώς συνέχεια ενός στραβισμού της παιδικής ηλικίας που είτε δεν θεραπεύτηκε ποτέ είτε θεραπεύτηκε ατελώς και επανέρχεται στην επιφάνεια.

Πως αντιμετωπίζεται ο στραβισμός στους ενήλικες;

Ο στραβισμός μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε με ειδικά πρισματικά γυαλιά με τα οποία διορθώνεται το ενοχλητικό σύμπτωμα της διπλωπίας, είτε πολύ πιο συχνά με κάποια χειρουργική επέμβαση παρόμοια συνήθως με αυτές που κάνουμε στα παιδιά με στραβισμό. Η εγχείρηση στραβισμού σε έναν ενήλικα δεν γίνεται αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους, αλλά αρκετές φορές και για να απαλλάξουμε τον ασθενή από μια ενοχλητική διπλωπία και να του ξαναδώσουμε φυσιολογική διόφθαλμη και στερεοσκοπική όραση.

Ποια ηλικία θεωρείται «πολύ μεγάλη» για χειρουργείο στραβισμού στους ενήλικες;

Η εγχείρηση του στραβισμού μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία αφού είναι δυνατόν να βοηθήσει τον ασθενή και να του εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ασθενείς με στραβισμό, άντρες και γυναίκες, προσέρχονται για χειρουργική διόρθωση του στραβισμού τους για αισθητικούς λόγους σε οποιαδήποτε ηλικία, γιατί η διόρθωση της απόκλισης των οφθαλμών, τους διασφαλίζει καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική ζωή.

Πως γίνεται η επέμβαση στραβισμού στους ενήλικες;

Η μέθοδος που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η χειρουργική διόρθωση του στραβισμού με ρυθμιζόμενα ράμματα.

Πόσο επιτυχής είναι η χειρουργική διόρθωση του στραβισμού στους ενήλικες;

Η συντριπτική πλειονότητα των χειρουργηθέντων για στραβισμό ασθενών, παρουσιάζει σημαντική αισθητική βελτίωση με μία και μόνο επέμβαση. Κάποιες φορές, συνήθως μετά από χρόνια, ένα αρχικά καλό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει. Τότε μια συμπληρωματική επέμβαση μπορεί να αποκαταστήσει και πάλι το πρόβλημα. Η επιτυχία του χειρουργείου, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο της όρασης του ματιού που στραβίζει, το ιστορικό παλαιότερων επεμβάσεων στραβισμού και φυσικά η εμπειρία του χειρουργού.

Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ασθενούς, από μια εγχείρηση στραβισμού; Πρέπει αναγκαστικά να μείνει στο νοσοκομείο;

Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με τοπική αναισθησία είτε με γενική αναισθησία, πάντα υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγου. Ο ασθενής ελέγχεται προεγχειρητικά για τη γενική του υγεία και δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος από την επέμβαση. Η παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να είναι μία ή καμία μέρα, ανάλογα με τον τύπο της αναισθησίας που θα δοθεί. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητές του συνήθως σε μια εβδομάδα.

Ποια είναι η πιθανότητα μετεγχειρητικής διπλωπίας;

Στα πλαίσια των προεγχειρητικών μετρήσεων και υπολογισμών, με ακρίβεια χιλιοστού, των απαραίτητων χειρουργικών μεταθέσεων της θέσης των οφθαλμικών μυών, διασφαλίζεται ότι η πιθανότητα ενοχλητικής μετεγχειρητικής διπλωπίας είναι εξαιρετικά μικρή. Ακόμη κι αν αυτή υπάρξει, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος των ρυθμιζόμενων ραμμάτων, η διπλωπία διορθώνεται άμεσα την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, με κατάλληλους χειρισμούς, χωρίς να χρειαστεί επανεπέμβαση.

Γράφει ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας Δρ. Κωνσταντίνος Καραμπάτσας.