Ακαδημαϊκοι τίτλοι

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

2000

Mini fellowship in Refractive Surgery
BEMMO, University of Crete
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1998

FRCS (Ophth) Ed
Fellow in Surgery (Ophthalmology), Royal College of Surgeons, Edinburgh UK
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1997

Doctor of Medicine (DMed)
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής (Doctor of Medicine) Πανεπιστημίου Bristol Μεγ. Βρετανίας
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1994 - 1997

Fellowship κερατοειδούς
Department of Ophthalmology, Bristol Eye Hospital, UK

1996

FEBOphth
Fellow of the European Board of Ophthalmology, Paris
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1995

Ειδικότητα Οφθαλμολογίας
Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Οφθαλμολογίας, Ελλάδα
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1995

Certificate of specialist training (UK)
Certificate of Specialist Training (ειδικότητα Οφθαλμολογίας Μεγ. Βρετανίας), GMC UK
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1995

MRCOphth
Membership of the Royal College of Ophthalmologists, London, UK
Δρ Κ. Καραμπάτσας - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

1994

Central Professional List of Ophthalmic Medical Practicioners
BMA Ophthalmic Qualifications Committee, London, UK

1994

Optics & Refraction Module
Optics & Refraction Module, Royal College of Ophthalmologists, London, UK

1989

Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής
Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής, Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
 

1987

Πτυχίο Ιατρικής
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1987