Μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή

Μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή

Η μεταμόσχευση κερατοειδούς είναι μια οφθαλμολογική επέμβαση, η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία, αποκαθιστώντας πλήρως την όραση των ασθενών. Η θόλωση του κερατοειδούς μπορεί να προκληθεί από κάποιο τραύμα, μόλυνση ή κάποια ανωμαλία στην επιφάνειά του(κερατόκωνος), γεγονός που καθιστά τη μεταμόσχευση (κερατοπλαστική) επιτακτική ανάγκη. Παρόλο που οι τεχνικές μεταμοσχεύσεων είναι πολλών ειδών, σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μια εναλλακτική μέθοδος κερατοπλαστικής, η μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή, συμβάλλει στην αντιμετώπιση κάποιων σοβαρών προβλημάτων όρασης.

 

Τι ορίζεται ως μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή;

Η μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή είναι η οφθαλμολογική επέμβαση κατά την οποία αντικαθίσταται ο κερατοειδής του ασθενούς ή τμήμα αυτού αλλά με τη χρήση μη βιολογικού μοσχεύματος. Η μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή ονομάζεται και κερατοπρόθεση και αποτελει μια μέθοδο μεταμόσχευσης που εφαρμόζεται από ιδιαίτερα εξειδικευμένους Οφθαλμιάτρους - χειρουργούς κερατοειδούς. Πιο συγκεκριμένα, η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως με τοπική αναισθησία και διαρκεί συνήθως 1,5 ώρα. Η κερατοπρόθεση που τοποθετείται είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, μοιάζει σαν ένα μικρό κουμπί και είναι διαφανής.

Μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή

 

Λίγα λόγια για τον κερατοειδή

Ο κερατοειδής χιτώνας είναι ένας διαφανής ιστός που καλύπτει την ίριδα και την κόρη του ματιού. Αποτελείται από στιβάδες κυττάρων, οι οποίες εξασφαλίζουν την καθαρή όραση, καθώς και την προστασία των ματιών. Ο κερατοειδής αποτελείται από 5 στοιβάδες:

 • Το επιθήλιο
 • Η μεμβράνη του Bowman
 • Το στρώμα
 • Η μεμβράνη του Descemet
 • Το ενδοθήλιο

 

Ποιες είναι οι μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιούνται στον κερατοειδή;

Η μεταμόσχευση του κερατοειδούς πρόκειται για μεταμόσχευση ιστού και όχι οργάνου, επειδή όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μοσχεύματα, οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με μοσχεύματα από τράπεζες μοσχευμάτων του εξωτερικού. Οι τεχνικές κερατοπλαστικής που εφαρμόζονται ευρέως είναι οι κάτωθι:

 • Πρόσθια τμηματική κερατοπλαστική (lamellar)
 • Οπίσθια τμηματική κερατοπλαστική (DSAEK, DMEK)
 • Διαμπερής (ολική) κερατοπλαστική (PKP)
 • Μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή (συνθετική κερατοπρόθεση της Βοστώνης/Dohlman)

 

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή;

Η μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου οι μεταμοσχεύσεις με ιστικό μόσχευμα δότη έχουν αποτύχει ή δεν είναι εφικτές. Πιο συγκεκριμένα είναι ιδανική για άτομα με σοβαρές παθήσεις του κερατοειδούς αλλά και των βλεφάρων όπως εγκαύματα, σύνδρομο Stevens Johnson, ανιριδία κ.ά.

Οι ενδείξεις που καθιστούν έναν ασθενή ιδανικό υποψήφιο για τη μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή είναι οι κάτωθι:

 • Σοβαρή απώλεια όρασης λόγω κερατοπάθειας και συνεχής αποτυχία μεταμοσχεύσεων με κλασσικό μόσχευμα.
 • Όραση λιγότερη από 1/10 συνοδευόμενη με περιορισμένη οπτική οξύτητα στο άλλο μάτι.

Μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Εκτός από το γεγονός ότι μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής μπορούν να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα του κερατοειδούς, η μέθοδος διακρίνεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων.

Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την τοποθέτηση της συνθετικής κερατοπρόθεσης είναι τα κάτωθι:

 • Αμεσότερη βελτίωση της οπτικής οξύτητας εν συγκρίσει με την κλασσική μεταμόσχευση.
 • Αδυναμία απόρριψης του τεχνητού μοσχεύματος.
 • Δυνατότητα επαναμεταμόσχευσης νέας κερατοπρόθεσης- εάν χρειαστεί- στο μέλλον.

 

Υπάρχουν μειονεκτήματα στη μέθοδο αυτή;

Τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι τα κάτωθι:

 • Αντενδείκνυται σε ασθενείς μικρής ηλικίας, εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης ενδοφθαλμίτιδας.
 • Προσφέρουν μικρότερο οπτικό πεδίο εν συγκρίσει με τη χρήση ανθρώπινου μοσχεύματος.
 • Η χρήση τους καθιστά αδύνατη τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Συμπερασματικά, η μεταμόσχευση τεχνητού κερατοειδή αποτελεί μια τεχνική πολλά υποσχόμενη. Πρόκειται για μια μέθοδο που εφαρμόζεται με επιτυχία από εξειδικευμένους χειρουργούς. Όμως, για η επιτυχία της εξαρτάται από το εάν τα υπόλοιπα μέρη του οφθαλμού- πέραν του κερατοειδούς- είναι υγιή. Σε αυτή την περίπτωση η κερατοπρόθεση μπορεί να διατηρηθεί για χρόνια, χωρίς να είναι αναγκαία η επαναμεταμόσχευσή της.

 

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Κωνσταντίνος Καραμπάτσας  επιδιώκει τη συνεχή του επιμόρφωση και η εξοικείωσή του με τους πλέον σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων όρασης. Η εξειδίκευσή του πάνω στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς και οι πολλαπλές επιτυχημένες επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει, τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας για να βελτιώσετε την όρασή σας.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *