Ακαδημαϊκοί τίτλοι

2000

Mini fellowship in Refractive Surgery

BEMMO, University of Crete

1998

FRCS (Ophth) Ed

Fellowship in Surgery / Ophthalmology, Royal College of Surgeons, Edinburgh UK

1997

Doctor of Medicine (DMed)

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής (Doctor of Medicine) Πανεπιστημίου Bristol Μεγ. Βρετανίας

1994-1997

Fellowship κερατοειδούς

Department of Ophthalmology, Bristol Eye Hospital, UK

1996

FEBO

FEBO, Fellow of the European Board of Ophthalmology, Paris

1995

Ειδικότητα Οφθαλμολογίας

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Οφθαλμολογίας, Ελλάδα

1994

Central Professional List of Ophthalmic Medical Practicioners

BMA Ophthalmic Qualifications Committee, London, UK

1995

Certificate of specialist training (UK)

Certificate of Specialist Training (ειδικότητα Οφθαλμολογίας Μεγ. Βρετανίας), GMC UK

1995

MRCOphth

Membership of the Royal College of Ophthalmologists, UK

1994

Optics & Refraction Module

Optics & Refraction Module, Royal College of Ophthalmologists, UK

1989

Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής

Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής, Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία

1987

Πτυχίο Ιατρικής

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1987