ακαδημαϊκοι τίτλοι

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

2000

Mini fellowship in Refractive Surgery
BEMMO, University of Crete

1998

FRCS (Ophth) Ed
Fellow in Surgery (Ophthalmology), Royal College of Surgeons, Edinburgh UK

1997

Doctor of Medicine (DMed)
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής (Doctor of Medicine) Πανεπιστημίου Bristol Μεγ. Βρετανίας

1994 - 1997

Fellowship κερατοειδούς
Department of Ophthalmology, Bristol Eye Hospital, UK

1996

FEBOphth
Fellow of the European Board of Ophthalmology, Paris

1995

Ειδικότητα Οφθαλμολογίας
Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Οφθαλμολογίας, Ελλάδα

1995

Certificate of specialist training (UK)
Certificate of Specialist Training (ειδικότητα Οφθαλμολογίας Μεγ. Βρετανίας), GMC UK

1995

MRCOphth
Membership of the Royal College of Ophthalmologists, London, UK

1994

Central Professional List of Ophthalmic Medical Practicioners
BMA Ophthalmic Qualifications Committee, London, UK

1994

Optics & Refraction Module
Optics & Refraction Module, Royal College of Ophthalmologists, London, UK

1989

Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής
Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής, Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
 

1987

Πτυχίο Ιατρικής
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1987