ακαδημαϊκές θέσεις

Ακαδημαϊκές θέσεις

2017 – παρόν

Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Οπτική & Οπτομετρία), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Αθήνα

2003 – 2007

Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2000 – 2003

Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1996 – 1997

Clinical Lecturer in Ophthalmology

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Bristol, Μεγ. Βρετανίας (Πανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο, Bristol Eye Hospital)